Licenciatura Composición y Producción Musical

  • Contacto

Director: Licda. Xiomara Eunice Juárez Urzúa
Oficina: Edificio F-120 A
Teléfonos: 2507-1500 ext Ext. 21612
xejuarez@uvg.edu.gt